Terapier


Sjukgymnastik dvs fysioterapi inkluderar en mängd olika behandlingskoncept. Vår strävan är alltid att tillsammans med dig som patient uppnå dina mål.  Förutom smärtlindring syftar  behandlingen till att förbättra rörelsemönster,  styrka, hållning, hållfasthet, rörlighet samt ökad fysisk funktion och arbetsförmåga. Terapierna som används inklduerar OMT, McKenzie, handledd träning, akupunktur, mjukdelsbehandling mm. 

Ortopedisk manuell terapi

 


Ortopedisk manuell terapi är en specialistordning inom fysioterapiförbundet och är ett koncept för både undersökning och behandling. Konceptet inkluderar behadnling med manuell ledmobilisering- eller manipulation, träning av muskel- och rörelsekontroll, optimering av hållning, nervmobilisering samt muskulär behandling.

Mc Kenzie (MDT)


McKenzie metoden eller mekanisk diagnostik och terapi, som det heter i Sverige, är en filosofi och ett behandlingskoncept utarbetat av fysioterapeuten Robin McKenzie från Australien. Konceptet att aktivt involvera patienten i egenbehandling är väl beprövad och används över hela världen för att undersöka, behandla, utbilda och gepatienter med besvär i rygg, nacke och extremiteter ökad självkänsla och möjlighet att påverka sin egen situation

Handledd träning i träningssal

 

 

För att förbättra styrka, muskelkontroll och balans erbjuder vi handledd och självständig träning.  Genomgång och handledning av träning sker i samarbete med MåBättre och Saga Fysioklinik. Rehabiliteringen föregås av ett nybesök och en unersökning för att ge er individuellt anpassade övningar.